Посетихме НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ в София

Посетихме НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ в София, където изнесохме лекция за програмите и мисиите на ЕКА (Европейската Космическа Агенция), както и за Авиокосмическо Инженерство.

Много от учениците бяха от специалност Физика и за това се опитахме да наблегнем на научните мисии, както и техните цели и начин на действие. Засегнахме мисии като Планк, Розета и Бепи Коломбо.

Освен това говорихме за основите на сателитното инженерство и как са се развили сателитите през годините. Гледахме изстрелване на ракетата Ариана 5 със сателити Галилей (Gallileo) на борда и обяснявахме всеки етап, докато се случваше.

Макар това да е последното планирано училищно посещение по проекта Space4BG, ентусиазмът за Космоса е все толкова голям и бяхме поканени за още подобни събития в бъдеще!